Uudistuksen sisältö

Eläkeuudistuksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

Eläkettä karttuu 17 vuoden iästä lähtien kaikenikäisille 1,5 % koko palkasta vuodessa. Uusina eläkemuotoina käyttöön tulevat osittainen vanhuuseläke ja työuraeläke. Eläkkeen lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä.

Keitä uudistus koskee?

Eläkeuudistus ei kosketa jo maksussa olevia eläkkeitä. Myös jo ansaitut eläkkeet ovat uudistuksen ulkopuolella. Vuoden 2017 eläkeuudistus koskee vasta lain voimaantulon jälkeen karttuvia eläkkeitä.

Miten uudistus vaikuttaa sinuun?

Eläkeikä nousee asteittain 65:een

Vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 tai sen jälkeen syntyneitä.

Eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen

Eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

Tavoite-eläkeikä määritellään jokaiselle ikäluokalle

Jokaiselle ikäluokalle määritellään vanhuuseläkeiän alaraja ja tätä myöhempi tavoite-eläkeikä. Tavoite-eläkeiässä eläkettä saa täysimääräisenä eli sen suuruisena kuin sitä olisi karttunut ilman elinaikakertoimen tekemää vähennystä.

Muita eläkevaihtoehtoja

Osittainen vanhuuseläke käyttöön

Osittainen varhennettu vanhuuseläke korvaa entisen osa-aikaeläkkeen. Vanhuuseläkettä voi ottaa jo 61-vuotiaasta alkaen osittaisena maksuun. Kertyneestä eläkkeestä voi nostaa joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Eläkkeen ottaminen varhennettuna pienentää nostettua eläkeosaa 0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa. Vähennys on pysyvä.

Lue lisää

Työuraeläke käyttöön

Raskas ja pitkä työura voi antaa mahdollisuuden hakeutua eläkkeelle jo 63-vuotiaana. Työuraeläkettä voi hakea 38 vuoden työskentelyn jälkeen, jos on työskennellyt rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja työkyky on heikentynyt.  Työuraan katsotaan kuuluvan äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahakautta enintään 3 vuoden ajalta.

Lue lisää

Työssä jatkamisesta palkitaan

Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta. Se kannustaa jatkamaan töissä yli oman ikäluokan alimman vanhuuseläkeiän. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia kuukaudessa, joten eläkkeen lykkääminen vuodella tuo eläkkeeseen 4,8 prosentin korotuksen. Korotus lasketaan koko työuran ansioista.

Lue lisää

Paljonko eläkettä kertyy?

Vuonna 2017 eläkekarttumat yhtenäistyvät ja eläkettä karttuu koko palkasta.

Eläkettä karttuu 17-vuotiaasta lähtien kaikenikäisille 1,5 % palkasta vuodessa. Tosin väliaikaisesti vuosina 2017-25 eläkettä karttuu 53 - 62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta.

Videot

Eläkeikä nousee vaiheittain

Työeläke uudistuu 2017. Eläkeikä alkaa nousta portaittain vuonna 1955 syntyneistä alkaen. Heidän eläkeikänsä on 63 vuotta 3 kk. Eläkeikä nousee kolmella kuukaudella vuodessa kunnes eläkeikä on 65 vuotta (vuosina 1962-64 syntyneillä).

Eläkeikä nousee vaiheittain

Työeläke uudistuu 2017. Eläkeikä alkaa nousta portaittain vuonna 1955 syntyneistä alkaen. Heidän eläkeikänsä on 63 vuotta 3 kk. Eläkeikä nousee kolmella kuukaudella vuodessa kunnes eläkeikä on 65 vuotta (vuosina 1962-64 syntyneillä).

Eläkekarttumat yhdenmukaistuvat

Työeläke uudistuu vuonna 2017. Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia tuloista vuodessa eli jokaisesta ansaitusta eurosta kertyy 1,5 senttiä eläkettä. Eläke alkaa karttua työntekijöille jo 17 -vuotiaasta, yrittäjille 18-vuotiaasta lähtien. Myös eläkkeellä ollessa tehdystä työstä karttuma on 1,5 prosenttia.

Työssä jatkamista kannustetaan

Työeläke uudistuu vuonna 2017. Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta yli oman vanhuuseläkeiän. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, eläkkeeseensä saa 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta eli 4,8% vuodessa.

Osittainen vanhuuseläke käyttöön

Työeläke uudistuu vuonna 2017. Osittainen vanhuuseläke on mahdollinen kaikille 61-vuotiaille ja tätä vanhemmille. Kertyneestä eläkkeestä voi ottaa maksuun joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Varhentaminen pienentää nostettua eläkeosaa 0,4 prosenttia kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa.

Täyttä elämää

Työtä ja vapaa-aikaa sopivassa suhteessa. Sami aikoo harrastaa ja jatkaa töissä vielä pitkään.

Täyttä elämää

Työtä ja vapaa-aikaa sopivassa suhteessa. Rhonda aikoo harrastaa ja jatkaa töissä vielä pitkään.