Eläkeuudistuksen tavoitteet

  1. Riittävät eläkkeet
  2. Kestävä rahoitus
  3. Työurien pidentyminen

Uudistuksella halutaan turvata työeläkkeiden rahoitus sekä varmistaa eläkeläisten riittävä eläketurva ja sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.

Eläkeuudistus tehdään siksi, että ihmiset elävät yhä pitempään. Työeläkejärjestelmän täytyy sopeutua elinajan pitenemiseen. Siksi töissä on oltava entistä pitempään. Jos eläkeuudistusta ei tehtäisi, työssä olevien työeläkemaksuja täytyisi korottaa reippaasti. Työurien pidentyminen on siis yksi uudistuksen keskeinen tavoite.

Työntekijöiden ja työnantajien edustajat valmistelivat eläkeuudistuksen sisällön. Valmistelussa käytettiin apuna selvitystä edellisen, vuoden 2005 eläkeuudistuksen vaikutuksista. Tavoitteena on turvata, että eläkejärjestelmä pysyy taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävänä, vaikka elinikä pitenee.

Sopimus työeläkeuudistuksesta

Työmarkkinaosapuolten neuvottelutulos ja sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta allekirjoitettiin 26.9.2014. Sopimuksen hyväksyivät palkansaajajärjestöistä SAK ja STTK sekä työnantajajärjestöt EK, KT kuntatyönantajat, Valtion työmarkkinalaitos ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta (pdf, 252 kt)
Sopimuksen allekirjoitettu versio (pdf, 1 Mt)