Eläkeuudistus.fi:n käyttöehdot

Eläkeuudistus.fi on eläkeuudistusta valmistelevien osapuolten yhdessä perustama sivusto, jota ylläpitää ja jonka sisällön tuottaa Eläketurvakeskus.

Sivuston omistusoikeus kuuluu Eläketurvakeskukselle. Eläkeuudistus.fi:n vastaava päätoimittaja on Eläketurvakeskuksen viestintäjohtaja Kati Kalliomäki.

Sivuston tekijänoikeus ja muut oikeudet kuuluvat Eläketurvakeskukselle. Eläketurvakeskuksella on oikeus tehdä palvelun sisältöön, käyttöön ja tekniikkaan vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa palveluun pääsyä milloin tahansa.

Tekijänoikeuksista huolimatta Eläkeuudistus.fi:n sisältö ovat vapaasti lainattavissa ja kopioitavissa. Vastuu sisällöstä ja sen ajan tasalla olemisesta siirtyy lainaajalle tai kopioijalle. Hyvä tapa edellyttää, että lainaaja ilmoittaa lähteensä.

Palvelussa käsitellään eläkeasioita yleisellä ja informatiivisella tasolla. Eläketurvakeskus ei vastaa Eläkeuudistus.fi-palvelussa esitettyjen tietojen sopivuudesta käyttäjän henkilökohtaisiin tarpeisiin tai käyttäjän näiden tietojen tai palvelussa mahdollisesti olevien virheiden perusteella tekemien ratkaisujen tai toimenpiteiden seurauksista.

Eläketurvakeskus ei takaa Eläkeuudistus.fi-palvelun häiriötöntä toimintaa. Eläketurvakeskus ei vastaa mistään vahingosta, kulusta tai menetyksestä, joka aiheutuu palvelun käyttämisestä. Se ei vastaa myöskään tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmän virheiden, haitallisten ohjelmien eikä tietoturvallisuusriskien aiheuttamista vahingoista.

Palvelun käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Palvelun käyttöä tilastoidaan sivuston kehittämistä varten.