Pensionsreformens mål

  1. Tillräckliga pensioner
  2. Hållbar finansiering
  3. Längre arbetsliv

Arbetsmarknadsparterna söker en långsiktig pensionspolitisk lösning för en reform av arbetspensionssystemet. Vid reformen måste man se till att trygga arbetspensionssystemets finansiering och säkerställa ett tillräckligt pensionsskydd och rättvisan mellan generationerna.

Beredningen utgår från en utredning av effekterna av den föregående pensionsreformen, som gjordes 2005. Målet är att säkerställa att pensionssystemet hålls ekonomiskt och socialt bärkraftigt när livslängden ökar.

Ett längre arbetsliv är ett centralt mål, som främjas av att den genomsnittliga pensioneringsåldern höjs.