Ta reda på din pensionsålder!

Mata in ditt födelseår så visar räknaren din pensionsålder.

Hur påverkar reformen dig? >>Läs mer
Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension blir. >>Läs mer

Pensionsreformen träder i kraft år 2017

Vi ska ha en pensionsreform som träder i kraft år 2017. Pensionsåldersgränserna höjs steg för steg, alla kommer att tjäna in pension på lika grunder oberoende av ålder och nya pensionsformer införs. På den här webbplatsen kan du läsa om bakgrunden till reformen och dess mål och konsekvenser. Du får se hur pensionsreformen kommer att påverka din egen pensionsålder och din pension. Här finns också en kalkylator med vilken du kan få en uppskattning av hur stor din pension ska bli.

Videor

Pensionsåldern höjs steg för steg

Vi ska ha en arbetspensionsreform år 2017. Pensionsåldern kommer att höjas steg för steg. De som är födda år 1955 är de första som berörs. Deras pensionsålder blir 63 år 3 månader. Pensionsåldern höjs med tre månader per år tills den är 65 år, som är pensionsåldern för dem som är födda åren 1962-1964.

Pensionsåldern höjs steg för steg

Vi ska ha en arbetspensionsreform år 2017. Pensionsåldern kommer att höjas steg för steg. De som är födda år 1955 är de första som berörs. Deras pensionsålder blir 63 år 3 månader. Pensionsåldern höjs med tre månader per år tills den är 65 år, som är pensionsåldern för dem som är födda åren 1962-1964.

Alla tjänar in pension enligt samma procent

Arbetspensionerna reformeras år 2017. Då kommer alla att tjäna in pension enligt 1,5 procent av arbetsinkomsten per år, dvs. 1,5 cent per varje euro. Arbetstagare kan börja tjäna in pension vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder. Pensionärer som arbetar tjänar också in ny pension enligt 1,5 procent av årsarbetsinkomsten.

Det lönar sig att arbeta längre

Arbetspensionen reformeras år 2017. Den som arbetar över sin lägsta pensionsålder får högre pension. Om man inte tar ut pensionen genast vid den lägsta åldern för ålderspension, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken den senareläggs. Om man skjuter upp pensioneringen med ett år blir uppskovsförhöjningen 4,8 %.

Partiell ålderspension införs

Arbetspensionerna reformeras år 2017. Då kan alla som fyllt 61 år börja ta ut en del av sin ålderspension. Man kan börja ta ut antingen en fjärdedel (25 %) eller hälften (50 %) av sin intjänade pension. Den del som tas ut i förtid minskar då med 0,4 procent för varje månad med vilken pensionen tidigareläggs, dvs. 4,8 % per år.