Exempel på reformens verkningar

Här publiceras Pensionsskyddscentralens exempelkalkyler på hur pensionerna kommer att påverkas av reformen.