Användningsvillkor för Pensionsreformen.fi

Pensionsreformen.fi är en webbplats som de parter som förbereder pensionsreformen har grundat tillsammans och som upprätthålls av Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen producerar innehållet på webbplatsen.

Äganderätten till webbplatsen tillhör Pensionsskyddscentralen. Ansvarig chefredaktör för Pensionsreformen.fi är kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki vid Pensionsskyddscentralen.

Upphovsrätten och övriga rättigheter till webbplatsen tillhör Pensionsskyddscentralen. Pensionsskyddscentralen har rätt att när som helst göra ändringar som påverkar innehållet på, användningen av och tekniken för webbplatsen eller begränsa tillgången till den.

Trots upphovsrätten får innehållet på Pensionsreformen.fi citeras och kopieras fritt. Ansvaret för innehållet och dess aktualitet övergår till den som citerar eller kopierar det. God sed förutsätter att den som citerar anger källan.

På webbplatsen behandlas pensionsfrågor på ett allmänt och informativt plan. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för hur informationen på Pensionsreformen.fi lämpar sig för användarens personliga behov eller för följderna av avgöranden som användaren träffar eller åtgärder som användaren vidtar på basis av informationen eller eventuella fel på webbplatsen.

Pensionsskyddscentralen garanterar inte att webbplatsen Pensionsreformen.fi fungerar störningsfritt. Pensionsskyddscentralen ansvarar inte för någon skada, kostnad eller förlust som förorsakas av användningen av webbplatsen. Den ansvarar inte heller för skada till följd av störningar i datakommunikationen, fel i it-systemet, skadlig programvara eller datasäkerhetsrisker.

Inga personuppgifter samlas om besökarna på webbplatsen. Det förs statistik över användningen av webbplatsen med tanke på utvecklingen av den.