Aikataulu

Työeläkejärjestelmä on turvannut suomalaisten toimeentuloa 1960-luvulta lähtien. Vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheen huoltajan kuoleman varalle rakennettu järjestelmä on uudistunut matkan varrella ja elää ajassa edelleen.

Tälle aikajanalle on kirjattu merkittävät eläkepoliittiset etapit viime vuosilta.